English
مشاهده خبر
نشست شورای راهبری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.
ششمین جلسه شورای راهبری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران در روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 در محل انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار شد. در این جلسه پس از ارایه آقای دکتر بغدادی، دبیر انجمن در خصوص عملکرد و برنامه های طرح ریزی شده برای سال جاری انجمن، اعضای شورای راهبری پیشنهادات و نظرات خود را در جهت عملکرد بهتر و موثرتر انجمن در آینده ارائه نمودند. پس از آن جناب آقای دکتر طباطبائیان گزارشی از فرآیند اخذ مجوز و راه اندازی قطب علمی مدیریت تکنولوژی و نوآوری کشور با محوریت دانشگاه علامه طباطبائی ارایه نمودند و به فعالیت و اهدافی که برای قطب علمی در نظر گرفته شده و نیز تعاملات احتمالی انجمن و قطب علمی پرداختند.
در پایان مراسم نیز هیات مدیره و همکاران دبیرخانه انجمن، اعضای شورای راهبری را برای ضیافت افطار در فضایی صمیمی میزبانی نمودند.
 
تاریخ انتشار : 1398/03/05 - 9:36
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.