English
مشاهده خبر
 نشست معارفه ورودی های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت فناوری در سال1396برگزار گردید.

انجمن مدیریت فناوری ایران با همکاری شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه علم و صنعت، نشست معارفه ورودی های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت فناوری و نوآوری در سال 1396 را در روز سه شنبه مورخ 7 آذر با حضور اساتیدی از دانشگاه های مختلف کشور، در مجتمع امام خمینی دانشگاه علم و صنعت برگزار نمود. بخش اول نشست با سخنرانی آقایان دکتر برخورداری (ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت)، دکتر علی احمدی (ریاست محترم دانشکده مهندسی پیشرفت)، دکتر منوچهر منطقی (ریاست محترم انجمن مدیریت فناوری)، دکتر امیر قدیری (دبیر انجمن مدیریت فناوری ایران) و دکتر بلندی (رییس مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت) آغاز گردید پس از آن بخش دوم نشست با سخنرانی جناب آقای دکتر شفیعا (عضو محترم هیات علمی دانشگاه علم و صنعت) ادامه یافت و در آخر پانل فرصت­ها و موقعیت­های شغلی رشته مدیریت فناوری در ایران و جهان با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار گردید.

 

تاریخ انتشار : 1396/09/08 - 16:9
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.