English
مشاهده خبر
کارگاه آموزشی مدیریت نوآوری

معــرفی کـارگـاه:

هدف این دوره آشنایی دانش پژوهان با اصلی ترین موضوعات در« مدیریت نوآوری» در  كنار آگاهی از عوامل موفقيت و شکست و مهارت­های مورد نياز برای مدیریت نوآوری در همه­ی گونه­های سازمان )استقراریافته یا  نوپا و كارآفرین(است. مطالعه ی فرایند مدیریت نوآوری در سه سطح فردی، شبکه­ای و سازمانی از ویژگیهای خاص این دوره است.

در پایان این دوره دانش پژوهان ابزارها و تکنيك­های انگيزش و توسعه­ی ایده­های نو و پشتيبانی از نوآوری و نوآوران را می­آموزند و با چگونگی ساماندهی ایده­های خلاقانه­ی فردی و گروهی؛ چگونگی بهره مندی كارآ از ظرفيت شبکه­های درون سازمانی و برون سازمانی و مدیریت موثر ارتباطات؛ چگونگی ایجاد و توسعه­ی فرهنگ نوآوری؛ و چگونگی ایجاد ارتباط ميان نوآوری و استراتژی سازمان آشنا می­شوند تا در نهایت برای ساختن یك سازمان نوآور آماده شوند.

مدرس کارگاه:

جناب آقای دکتر محمد نقی زاده(عضو هیات علمی دانشگاه علامع طباطبایی)

محور های کارگاه:

1.        نوآوری، تعاریف و رویکردها

2.       ضرورت مدیریت نوآوری

3.     ساختار سازمان نوآور

4.     راهبرد نوآوری

5.     فرایند نوآوری

6.      شناسایی فرصتهای نوآوری

7.     انتخاب فرصت های نوآوری

8.     پیاده سازی نوآوری

9.      کسب ارزش

10.    ملاحظات

تاریخ انتشار : 1396/04/24 - 18:34
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.