English
مشاهده خبر
اولین دانشجوی پژوهش محور کشور در رشته آینده پژوهی از پژوهشگاه شاخص پژوه فارغ التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه، صبح امروز اولین دانشجوی پژوهش محور کشور در رشته آینده پژوهی در مقطع کارشناسی ارشد از پایان نامه خود دفاع کرده و موفق به احراز مدرک از پژوهشگاه شاخص پژوه شد.

براساس این گزارش، سرکار خانم مریم السادات حسین زاده حجازی به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی این پژوهشگاه، به دفاع از پایان نامه خود با عنوانآینده لجستیک در صنعت خودروسازی ایران با محوریت برون سپاری به  شرکت های لجستیک طرف سوم(3PLs)   در محضر اساتید مشاور و راهنمای این پایان نامه، اقای دکتر مهران سپهری و سرکار خانم پرستو پرستومحمدی پرداخت و موفق به دریافت نمره عالی شد.

این پایان نامه به شناخت فرصت ها و چالش های آینده ی لجستیک و3PLها در ایران و همچنین شناسایی الزامات ایجاد 3PLها و اولویت ها از دید خبرگان پرداخته و 5چالش اصلی برای زنجیره تامین خودروسازیرا مورد بررسی قرار داده که شفافیت، ریسک، مهار هزینه ها، خصوصیات مشتری و جهانی سازی از جمله این چالش ها به شمار می روند.

در ادامه این پایان نامه آینده لجستیک ایران بر اساس مطالعه ی روند ها و سناریو های جهانی از منظر فرهنگی، تکنولوژی، محیط زیست، بهبود و نوسازی زیرساخت و زنجیره تامین ، اقتصادی و قانونگذاری مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است.

در این تحقیق که از طریق تهیه پرسشنامه، از کارشناسان و صاحب نظران در این خصوص نیز اطلاعات لازم گرفته، کارشناسان موافق با این برون سپاری کاهش هزینه، تمرکز بر شایستگی های کلیدی، انعطاف پذیری، بهبود خدمات به مشتری و افزایش رضایت مشتری و بهبود کارایی و بهره وری  را مهم ترین دلایل برونسپاری دانسته و همچنین نداشتن دانش کافی نسبت به مزایای برونسپاری لجستیک، عملکرد زمانی بد شرکت های ارائه دهنده ی خدمات لجستیک، غیر پاسخگو دیده شدن شرکت های ارائه دهنده ی خدمات لجستیک و کمتر شدن کنترل بر لجستیک ، نامعین بودن هزینه ها و سختی معین کردن هزینه های صحیح هزینه ی برونسپاری فعالیت ها و تنوع پائین خدمات پیشنهادی از مهمترین استنادات ضرورت عدم برون سپاری این صنعت دانسته شده است.

از جمله پیشنهادات مستخرج از این پایان نامه برای توسعه صنعت خودرو در کشوراافزایش نقش مشتری در لجستیک، ایستگاههای اتوبوس، پمپ بنزین به عنوان پایگاهی برای جابجایی بسته ها، حرکت از ارزش مطلق به نسبی، حرکت از غالب عملکردی و وظیفه ای به فرآیندی، حرکت از پیش بینی به پس نگری،  مجهز کردن شرکت های لجستیکی به قابلیت عملیات امدادی در شرایط اورژانسی و تمرکز بر بهبود خدمات غیر دارایی محور با مشارکت بخش خصوصی بوده است.

امید است پژوهش های تقاضا محور که گام گسترده ای در توسعه روابط صنعت و پژوهشگاه ها خواهد بود، راهگشای ضعف ها و مشکلات صنایع کشور به ویژه صنعت خودرو باشد و نواقص موجود با بهره مندی از تحقیقات مرتبط مرتفع گردد.

 

منبع: پژوهشگاه شاخص پژوه

تاریخ انتشار : 1394/06/28 - 11:9
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.