English
تحليل پتنت

هدف از برگزاری کارگاه :

آشنایی با مبانی تحلیل پتنت و روش های آن

شرح کارگاه :

بر اساس تعريف سازمان جهاني مالكيت فكري، پتنت حقي انحصاري است كه در قبال اختراع انجام شده به مخترع يا نمايندة قانوني او اعطا (grant) مي‌شود، به عبارت ديگر پتنت سندي است كه توصيف­كنندة يك اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضي به­وسيلة يك ادارة دولتي يا توسط يك ادارة منطقه‌اي به نيابت از چند كشور صادر مي‌شود و حمايت قانوني و اختيار بهره‌برداري (توليد، استفاده، فروش و صادرات) يك اختراع را به صاحب آن در محدوة زماني خاصي (عمدتاً 20 سال) اعطا مي‌نمايد و ديگران را از توليد آن بدون اخذ مجوز از صاحب اختراع، باز مي‌دارد.

جهت ثبت نمودن اختراع بايد در آن چهار شرط زير وجود داشته باشد:

  • جديد بودن (Novelty)
  • كاربرد صنعتي داشتن(Industrial applicability)
  • گام ابتكاري(Inventive step)
  • افشاء اختراع(Disclosure of Invention)

اسناد اختراعات براساس شباهت های فنی آنها در یک خانواده اختراعات جای می گیرند که این امر جستجو را بسیار آسان می سازد. زمین های زیر می توانند مورد تحلیل اماری قرار گیرند.

· عنوان اختراع

· کد اختراع

· تاریخ ثبت

· نام و آدرس مخترع

· اطلاعات نوشتاری پیرامون اختراع که در واقع بیانگر جوهره و ماهیت اختراع است.

· مقالات مربوط به اختراع

· اطلاعات رده بندی شده دیگر افزون بر اطلاعات فنی مانند اطلاعات تجاری و اقتصادی

اصولا این روش دارای امتیازات و مزایای بسیاری است که شامل موارد زیر می باشد.

· خودداری از دوباره کاری در زمینه کارهای تحقیقاتی

· شروع تحقیقات در یک دانش نوین و پیشرفته

· بررسی نوظهوری اختراع پس از ثبت ان

· بررسی سیاست های رقبا

· شناخت بازار

· پیش بینی و آینده نگری تکنولوژی برای فاصله های زمانی کوتاه مدت

در این کارگاه تلاش براین است که با توجه به اهمیت بسیار زیاد تحلیل پتنت علاوه بر بررسی عمیق این روش به واکاوری انواع تحلیل های مرتبط با آن بپردازد.

بر این اساس سرفصل های کارگاه عبارتند از:

1. آشنایی با مفاهیم مربوط به تحلیل پتنت

2. نحوه دسترسی به پتنت ها و نحوه طبقه بندی

3. مراحل عملیاتی تحلیل پتنت

4. انواع تحلیل های قابل انجام بر روی پتنت ها

5. ارائه یک نمونه موردی پیرامون تحلیل پتنت

 

 

این کارگاه برای گروه های زیر توصیه می گردد

· سیاست گذاران و مدیران ارشد سازمانها

· متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

· مدیران واحدهای توسعه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

· مدیران بخش های برنامه ریزی

· مدیران بخش های حقوقی و مالکیت فکری

 

 

 


 


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.