English
پيش بينى تکنولوژى پيشرفته

هدف از برگزاری کارگاه :

آشنایی با روشهای پیشرفته پیش بینی تکنولوژی و اجرای پروژه های پیش بینی تکنولوژی

شرح کارگاه :

برای انجام پیش بینی تکنولوژی مدلهای متفاوتی ارایه شده است که همه آنها یک چارچوب کلی را برای پیش بینی نشان می دهند. طبق نظر آقای توییس، پیش بینی تکنولوژی در چهار مرحله انجام می شود:

در مرحله اول، موضوع پیش بینی انتخاب می شود یعنی باید از بین کلیه گزینه های ممکن بالقوه درآینده، حالتی برای پیش بینی انتخاب شود . پس از انتخاب موضوع پیش بینی، گزینه های مختلف تکنولوژیکی مرتبط باید مورد بررسی قرار گیرد و عوامل اصلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مؤثر شناسایی شده و پدیده مورد پیش بینی انتخاب گردد . در مرحله دوم، تحلیل ویژگیهای بازار و پارامترهای تکنولوژیکی انجام وزمینه های تکنولوژیکی مهم شناسایی می شود .

در مرحله سوم با استفاده از روشهای پیش بینی، قضاوتهای ذهنی و جمع آوری اطلاعات ، پیش بینی جزئی تر که 4 عنصر پیش بینی را شامل باشد، انجام گردد . در مرحله آخر، با تمرکز بر عدم قطعیتهای باقیمانده و نواحی بحرانی، پیش بینی نهایی انجام می شود.

در یک تقسیم بندی کلی تکنیکهای پیش بینی به دو گروه اکتشافی و هنجاری تقسیم می شود . در تکنیکهای اکتشافی آینده با استفاده از دانش فراهم شده از گذشته ترسیم می­شود و هدف رسیدن از حال به آینده است ولی در روشهای هنجاری ابتدا یک آینده مطلوب تکنولوژیک ترسیم می­شود و سپس برنامه ریزی لازم برای رسیدن به هدف تعیین شده انجام می شود.

 

بر این اساس سرفصل های کارگاه عبارتند از:

1.     انواع مدل ها و تکنیک های موجود در پیش بینی

2.     آشنایی با روش تئوری حل خلاق مسئله (تریز)

3.     زمينه­كاربرد پيش­بيني تكنولوژي درسطوح  بنگاهها, صنايع  و در سطح ملي

4.     انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی

5.     برنامه ریزی و اجرای پروژه های پیش بینی تکنولوژی

6.     بررسی یک نمونه موردی از پیاده سازی و اجرای پروژه های پیش بینی

 

این کارگاه برای گروه های زیر توصیه می گردد

·         متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

·         گروه هایی که در صدد استفاده از مفاهیم کاربردی مدیریت تکنولوژی در توسعه حرفه خود هستند

·         کسانی که به دنبال توسعه کارآفرینی و خلق ثروت در کسب و کار خود می باشند

·         مدیران واحدهای توسعه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

·         کسانی که به دنبال فعالیت حرفه ای در حوزه پیش بینی تکنولوژی می باشند.


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.