English
مبانى و مفاهيم عمومى مديريت تکنولوژى

هدف از برگزاری کارگاه :

ارتقای سطح دانش عمومی مدیریت تکنولوژی در سازمان

شرح کارگاه :

مديريت تكنولوژي[1] يك مبحث بين رشته‌اي[2]  است كه علوم و مهندسي را با مديريت پيوند مي‌زند.از ديدگاه مديريت تكنولوژي، تكنولوژي اصلي‌ترين عامل توليد ثروت است و ثروت چيزي بيشتر از پول است كه مي‌تواند عواملي همه‌چون ارتقاي دانش، سرمايه فكري، استفاده موثر از منابع طبيعي،و ساير عوامل موثر در ارتقاي استاندارد و كيفيت زندگي را شامل شود

از ديدگاه دانشگاهي، رشته‌هاي متداول در حوزه علوم و مهندسي در اكتشافات علمي و خلق تكنولوژي دخيل هستند و رشته‌هاي متداول در حوزه مديريت با مقولات مديريت بنگاه و مباحث اقتصادي، مالي، و بازاري و هم‌چنين سياست‌هاي عمومي و دولتي سروكار دارند. مديريت تكنولوژي در واقع رشته‌هاي ناظر بر خلق تكنولوژي را به رشته‌هاي ناظر بر تبديل تكنولوژي به ثروت و رفاه بشري پيوند مي‌زند . اهميت مديريت تكنولوژي از خودِ تكنولوژي ناشي مي‌شود. در شرايط كنوني دنيا كه تكنولوژي با رشد و بقاي سازمان‌هاي تجاري و صنعتي پيوندي ناگسستني دارد و زندگي فردي و اجتماعي انسان بدون تكنولوژي غير قابل تصور شده است مديريت تكنولوژي مقوله‌اي حياتي است؛ زيرا تكنولوژي مي‌تواند منشأ خير يا شر باشد ؛ و اين تا حد زيادي به شيوه مديريت آن بستگي دارد.

بنابراين ضرورت آموزش‌هاي تخصصي در زمينه مديريت تكنولوژي ناشي از شكافي است كه بين مهندسي و علوم از يك طرف، و مديريت كسب‌وكار از طرف ديگر به وجود آمده است. به طور كلي، ضرورت توسعه دانش مديريت تكنولوژي و به طور خاص، ضرورت آموزش‌هاي آن از ضرورت خودِ مديريت تكنولوژي و پيچيدگي‌هاي آن ناشي مي‌شود. مديريت تكنولوژي نيازمند چنان تخصصي است كه مديران عمومي يا مهندساني كه آموزش‌هاي اين موضوع را نديده‌اند از آن بهره چنداني ندارند. مديريت تكنولوژي آكنده از پيچيدگي‌ها و بايدها و نبايدهايي است كه برخورد با آن‌ها مستلزم دانش و به‌كارگيري رهيافت‌هاي تخصصي است. هرچند به‌كارگيري، ابداع، طراحي، نگهداري، و ارتقاي تكنولوژي از اموري است كه مهندسان و دانشوران (فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم) به آن مي‌پردازند، ولي مديريت تكنولوژي در پهنه سازمان و هر جا كه پاي منافع سازماني در ميان باشد، در زمره تخصص مديران تكنولوژي قرار مي‌گيرد .

با اين حال شايد تصور شود كه آموزش‌هاي مديريت تكنولوژي صرفاً براي بنگاه‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته كه در مرزهاي تكنولوژي فعاليت مي‌كنند ضروري است. واقعيت اين است كه  كشورهاي در حال توسعه ضرورت‌هاي خاص خود را دارند.            

ضرورت توسعه دانش مديريت تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه از آنجا ناشي مي‌شود كه عدم ارتقاي سطح تكنولوژي و مدرن نبودن صنايع اين كشورها اصلي‌ترين عامل بالا بودن هزينه, پايين بودن كيفيت و فقدان رقابت‌پذيري صنايع است.  به همين دليل, توسعه منابع انساني در حوزه‌هاي مرتبط با مديريت تكنولوژي و تغييرات تكنولوژيك براي اين كشورها نيز امري حياتي است.

 توسعه و ارتقاي توانمندي‌هاي مديريت تكنولوژي، علاوه بر آنكه تلاش‌هاي توسعه و انتقال تكنولوژي (از خارج) را پربارتر مي‌سازد، بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و تحقيقاتي را تسهيل مي‌كند و امكان افزايش رقابت‌پذيري ملي را در صحنه اقتصاد جهاني فراهم مي‌آورد.

در چنين شرايطي، توسعه آموزش‌هاي مديريت تكنولوژي ـ در سطوح صنعتی و ملی ـ براي همه كشورها و به طور خاص براي كشور ما الزامي به نظر مي‌رسد.

بر این اساس سرفصل های کارگاه عبارتند از:

1.      آشنایی با مفاهیم مرتبط با تکنولوژی

                         i.      انواع طبقه بندی های تکنولوژی

                        ii.      چرخه حیات تکنولوژی

                       iii.      و...

         2.  آشنایی با مفهوم مدیریت تکنولوژی

3.      آشنایی با اهمیت اقتصادی تکنولوژی

4.      روند شکل گیری مدیریت تکنولوژی در جهان و ایران

5.      آشنایی با چارچوب مدیریت تکنولوژی

6.      آشنایی با انواع پارادایم های مدیریت تکنولوژی

7.      آشنایی با مفاهیم و حوزه های مدیریت تکنولوژی در سطح ملی و بنگاه

8.      ترسیم نقشه مدیریت تکنولوژی

9.      آشنایی با سازمانهای فعال در حوزه مدیریت تکنولوژی در جهان و ایران

 

 

این کارگاه برای گروه های زیر توصیه می گردد:

·         تمامی متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

·         گروه هایی که در صدد استفاده از مفاهیم کاربردی مدیریت تکنولوژی در توسعه حرفه خود هستند

·         کسانی که به دنبال توسعه کارآفرینی و خلق ثروت در کسب و کار خود می باشند

 

 

 


[1] - Management of Technology (MOT)

[2] - Interdisciplinary

 

کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.