English
عناوین

 

عناوین نشست های تخصصی فناوری و نوآوری انجمن مدیریت فناوری

1. نشست اول: شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری در جهان و ایران  (برگزار شد)

2. نشست دوم: ساختار وزارتخانه‌های مسوول توسعه فناوری و نوآوری در جهان و ایران (برگزار شد )

3. نشست سوم: یادگیری و انتقال سیاست از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه و تجربه ایران (برگزار شد )

4. نشست چهارم: اندیشگاه‌ها (Think-Tanks) در جهان و ایران (برگزار شد ) 

5. نشست پنجم: پیوست فناوری؛ طراحی و پیاده سازی (برگزار شد)

6. نشست ششم: جایگاه و کارکردهای نهادها و موسسات پژوهشی در جهان و ایران

7. نشست هفتم: شوراهای عالی مرتبط با فناوری و نوآوری در جهان و ایران 

8. نشست هشتم: نگاه نهادی و نظام حکمرانی مالکیت فکری در جهان و ایران

9. نشست نهم:  صندوق‌های حمایت از تحقیقات و نوآوری در جهان و ایران

10. نشست دهم: نظام ملی نوآوری و موتورهای توسعه در جهان و ایران 

11. نشست یازدهم: گزارش‌های بین‌المللی در حوزه فناوری و نوآوری

 


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.